Manta / Cover Kantha 2 PL Dots
Manta / Cover Kantha 2 PL Floral
Manta / Cover Kantha 1 PL Rojo y Verde
Manta / Cover Kantha 1 PL Blanca, Roja y Celeste
Manta / Cover Kantha 1 PL Azul y Celeste
Tela / Mantel Arabescos Tela / Mantel Arabescos
Tela / Mantel Roma Floral 1 PL
Tela / Mantel Roma Floral 2 PL
Individual Indio Hojas Azul
Individual Indio Arabescos Amarillo
Individual Indio Azul
Individual Indio Rojo